Kulüpler

1.ve 2. SINIFLAR KULÜPLERİ

BECERİ GELİŞTİRME KULÜBÜ

Beceri Geliştirme Kulübünde öğrenciler; birlikte çalışarak zaman yönetimini, zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirirken bazen doğada bir kâşif, bazen mutfakta bir aşçı, bazen bir bilim adamı, bazen bir marangoz, bazen de bir terzi olurlar. Bu sayede becerileriyle birlikte yeteneklerini de geliştirirler. Yeteneklerini geliştirme amacıyla ayakkabı bağlamaktan çanta düzenlemeye, kahvaltı masası hazırlamaktan balık ya da kuş bakımına, dikiş dikmekten böcekleri keşfetmeye kadar yapılan pek çok farklı ve özel çalışmayı yaparak yaşayarak öğrenirler.

 

 

TEMEL JİMNASTİK

Bu kulüpte düzgün duruş, postür, esneklik kazandırma; sürat ve kuvvet çalışmaları yapılacaktır.

 

 

 

 


3. ve 4. SINIFLAR KULÜPLERİ

BASKETBOL

 blankBasketbola ait temel teknik ve taktiklerin öğretileceği kulüpte okul takımına da hazırlık yapılacaktır.      

 

 

 

TEMEL JİMNASTİK
blank

Bu kulüpte düzgün duruş, postür, esneklik kazandırma ve alet çalışmaları (çember, ip, top, kurdele) yapılacaktır.  

 

 

 

 


6. ve 7. SINIFLAR KULÜPLERİ

SORGULAYAN BEYİNLER

Sorgulayan Beyinler Kulübü; öğrencileri  fen bilimleri konularıyla, gerçek yaşam arasında bağlantı kurmaya teşvik etmek, çevrelerindeki malzemeleri kullanarak deneyler yapmalarına olanak sağlamak, soyut kavramların somutlaştırılmasına ortam hazırlamak, bilginin yanı sıra eleştirel ve sorgulayarak düşünmeyi öğretmek, öğrencilerin araştırma  becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi için projeler üretmelerini sağlamak ve onları yarışmalara katılarak projelerini sunmaya cesaretlendirmek amacıyla kurulmuştur.

SANAT SİNEMA KULÜBÜ

 blankSanat Sinema Kulübü, öğrencilerimizin dinleme/izleme becerilerini geliştirmelerini, dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.      

 

 

 

 

 


KEMAN

blank

Keman Kulübünün amacı, öğrencilerimize temel çalgı eğitimi vererek keman enstrümanında ustalaşmalarını sağlamaktır.

 

 

DRAMA

 blankDrama Kulübünün amacı tiyatronun tüm olanaklarından faydalanarak öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler olmalarını desteklemek, yaratıcılıklarını ve doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkararak eyleme dönük olmalarını sağlamaktır.  

 

 

GELENEKSEL EL SANATLARI

 blankGeleneksel El Sanatları Kulübü, Osmanlı süsleme sanatı olan “Ebru’’yu, ‘’Çini’’ yi ve ‘’Minyatür” ü genel hatları ile öğretip bu alanlarda özgün çalışmalar yapabilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Anadolu, çeşitli uygarlıkların kültür mirasını ve kendi öz değerlerini bir potada birleştirmesiyle zengin bir mozaiğe sahiptir.


LİSE KULÜPLERİ

DANS KULÜBÜ / HIP-HOP

blankDans Kulübünün amacı akademik olarak yoğun bir çalışma programına sahip okulumuzda öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarına fayda sağlamak ve daha verimli bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini sağlamaktır.      

 

 

 

MÜNAZARA KULÜBÜ

blankMünazara Kulübü, öğrencilerimizin, değişen dünya şartlarında kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmelerini, tartışma becerilerinin gelişmesini ve öğrencilerde tartışma etiğinin oluşmasını amaçlar.

 

 

 

TİYATRO

blankTiyatro Kulübü, öğrencilerimizin tiyatro sanatına yönelmelerini ve estetik zevklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulur.