Öğretmenin Rolü


Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi alanlarını destekleme, kendine güven duygusu yerleştirme ve bütün bilişsel alanlarında beceri gelişimini destekleme sorumluluğu vardır. PYP, çocukların meraklı olduklarını ve kendi deneyimlerinden anlamlar çıkardıklarını kabul ederek çocuklara aktif öğrenen, sorgulayan bireyler olmaları için destek verir.

Hedeflerimiz

Araştıran-Sorgulayan: Öğrencilerin doğasında bulunan merak, program ile beslenir; öğrenmeden zevk alan, ömür boyu öğrenmeyi sürdüren ve amaçlı, yapıcı araştırmalar yapabilecek becerileri kazanmış bireyler yetişir.

Düşünen: Öğrenciler önemli kararları alabilmek ve karmaşık problemleri çözebilmek için gerekli olan düşünme biçimlerini sorgulayıcı ve yaratıcı bir biçimde uygulama inisiyatifini kazanırlar.

İletişim Kuran: Öğrenciler, matematiksel sembol dilini de içeren birden fazla dilde kendilerine güvenerek fikirleri ve bilgileri alabilir ve aktarabilirler.

Riski göze alan: Öğrenciler alışılmışın dışındaki durumlarda endişeye kapılmadan kendilerine güvenerek yeni durumları, rolleri, fikirleri ve stratejileri geliştirebilirler. İnandıkları fikirleri cesurca ve net bir dille ifade edebilirler.

Bilgili: Öğrenciler PYP okullarında küresel konuları keşfederek bunların önemini kavrarlar. Böylece önemli bir bilgi birikimine sahip olurlar.

İlkeli: Öğrenciler ahlaki muhakeme yapabilmek için gerekli olan prensipleri özümserler. Dürüst, doğru ve adil olma özelliklerine sahiptirler.

Duyarlı: Öğrenciler, diğer bireylerin ihtiyaç ve duygularına karşı hassasiyet gösterirler. Bu konuda kişisel sorumluluklarının bilincindedirler ve gerektiği an çevrelerine yardıma hazırdırlar.

Açık Görüşlü: Öğrenciler, diğer bireylerin ve kültürlerin görüşlerine, değerlerine ve geleneklerine saygı gösterirler ve değişik görüşleri dikkate almayı öğrenmişlerdir. Dengeli:     Öğrenciler; fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişinin mutluluğunun öneminin farkındadırlar. Dönüşümlü Düşünen: Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini göz önünde bulundurarak kişisel güç ve zayıflıklarını yapıcı bir bağlamda analiz edebilirler.