TEACHUP

TeachUP PROJESİ http://teachup.eun.org

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bir AB Projesi olan TeachUP projesi kapsamında okulumuzun Proje Koordinatörü Esen Sandıraz, Belçika’nın Brüksel şehrinde 22-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitim toplantısına Türkiye adına katılan 4 öğretmenden biri olarak okulumuzu temsil etti.

TeachUP projesi, aday öğretmenlere ve işbaşındaki öğretmenlere yeni yeterlilikler ve beceriler edindirmek amacı ile düzenlenen, 3 yıl sürecek Avrupa Birliği eğitim projesidir. Proje 4 ana konuyu araştırmak üzere oluşturulmuştur:

Kişiselleştirilmiş Öğrenme

Biçimlendirici Değerlendirme

İşbirlikçi Öğrenme

Yaratıcılık

TEACH-UP, öğrencilere ve hizmet içi öğretmenlere yönelik online kurs ve danışmanlığın etkisini test etmektedir. Bu süreç, Ülke Diyalog Laboatuvarlarıyla zenginleştirilecektir. Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bir MOOC tasarımı, uygulaması ve değelendirmesi hakkında diyaloglarda bulunmaları ve bir araya gelmeleri için İlk Öğretmen Eğitimi (ITE) ve Sürekli Mesleki Gelişim (CPD) içinde yer alan öğretmenlerle yenilikçi eğitim yöntemleri denemeleri yaparak katkıda bulunacaktır.