">

İLKOKUL

İLKOKUL

Geleceğin nesilleri, ilkokuldan itibaren yetişmeye başlıyor!

Yükseliş Kolejleri, bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerini “geleceğin öğrenen profili” olarak yetiştirebilmek ve her birinin birer “dünya insanı” olması için eğitim-öğretim faaliyetlerine bir çok farklı içerikle destek veriyor. Yükseliş Kolejlerinin başarısının temelinde, ilkokul 1.sınıftan itibaren uygulayacağı kendine özgü, benzersiz eğitim modeli vardır. Yaratıcı düşünmeye yönelik derslerimizle, düşünmenin bir yetenek değil; geliştirilebilir zihinsel bir süreç olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. İlkokul kademesinden itibaren, düşünmeye yönelik temelleri oluşturma hedefimizdir.