Yabancı Dil Öğretimi

 

KUR SİSTEMİ 

Yükseliş Kolejlerinde bu programın hedefi, bilgi edinmeyi amaç edinen bireyleri eksiksiz bir şekilde akademik kariyerl

erine hazırlamaktır.Kur sistemi matematik ve İngilizce derslerinde yoğunlukla kullanılacaktır ve  çok ihtiyaç duyulması halinde diğer branşlar da sisteme dahil edilecektir. Kur sistemi sayesinde kitlesel olarak eksik kalınan konularda, aynı branş ve kademelerde bulunan öğrenciler bir araya getirilerek, ‘’Toplu Başarı Sistemi’’ tekniği kullanılacaktır. Bu sistemi başarıyla tamamlayan  öğrenciler ödüllendirilecektir. Sistemin amacı; okulumuzda bireysel değil, kitlesel başarıyı hedef almaktır.