Gelişim Akademisi

Yükseliş Kolejlerinde uzmanların katkılarıyla geliştirilen eğitimler; Liderlik, Girişimcilik, Etkili İletişim, Etkili Konuşma, Öfke Yönetimi, Odaklanma, Hedef Belirleme, Zaman Yönetimi, Problem Çözme Becerileri, Stres ve Duygu Yönetimi ana başlıkları altında uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarılmaktadır.

  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin araştırma-karar alma-planlama kabiliyetlerini geliştirmek,
  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin gözlemleme, analiz etme, yorumlama kabiliyetlerini geliştirmek,
  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin karar alma mekanizmalarını tanımalarını sağlayarak doğru seçenekleri değerlendirme reflekslerini geliştirmek,
  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin duygularını yönetmelerini, duyguları pozitif yönde harekete geçirmelerini sağlamak,
  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin okulda ve gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri olumlu / olumsuz durumlara adapte olmuş şekilde etkili iletişim kurmalarını sağlamak,
  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin etkili liderliğin bir hedef belirleme ve bir zaman yönetimi disiplini olduğunu fark etmelerini sağlamak,
  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin karşılaştıkları problemleri analitik ve sistematik olarak ele almalarını sağlamak,
  • Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin sunum tekniklerinde yetkinleşmelerini sağlamak.