Yabancı Dil Öğretimi

KUR SİSTEMİ

Yükseliş Kolejlerinde bu programın hedefi; bilgi edinmeyi amaç edinen bireyleri eksiksiz bir şekilde akademik kariyerlerine hazırlamaktır. Kurs sistemi matematik ve İngilizce derslerinde yoğunlukla kullanılacak olup  çok ihtiyaç duyulması halinde diğer branşlar da sisteme dahil edilecektir. Kur sistemi sayesinde kitlesel olarak eksik kalınan konularda, aynı branş ve kademelerde bulunan öğrenciler bir araya getirilerek, ‘’Toplu Başarı Sistemi’’ tekniği kullanılacaktır. Bu sistemi başarıyla tamamlayan öğrenciler ödüllendirilecektir. Sistemin amacı; okulumuzda bireysel değil, kitlesel başarıyı hedef almaktır.