">

İLKOKUL

Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu

ÖĞRETMENİN ADI BRANŞI        E-POSTA ADRESİ
Köksal ALTUNOĞLU Sosyal Bilgiler koksalaltunoglu@hotmail.com
Deniz İLİK Matematik denizilik@hotmail.com
Ramazan YAMAN Tarih ramazanyaman@hotmail.com
Berna DABAĞ Geometri bernadabag@hotmail.com